Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg, is de quote die in me opkomt als ik in gesprek ben met een leidinggevende die bezig is met een transitie binnen haar afdeling. “Ik rijd in een auto met de handrem erop lijkt het” vertelt ze me.

“Het lukt me niet om de niet helpende patronen te doorbreken. Terwijl ik samen met het team de visie en de stip op de horizon heb gemaakt. Iedereen wil er voor gaan en toch lukt het niet”.

Als ik naar haar verhaal luister hoor ik dat ze misschien zelf de ongewenste patronen in het team in stand houdt.

Soms zorg je als leidinggevende ervoor dat je zelf een bijdrage levert aan het in stand houden van de hardnekkige patronen. Niet bewust natuurlijk, maar valkuilen liggen nu eenmaal op de loer.

De valkuilen waarin ze gestapt is in de interactie met haar team ervoor zorgen dat de patronen blijven bestaan. Hoewel ze in haar ogen duidelijk is in haar communicatie laat ze teveel ruimte voor discussie.

Om stevigheid te krijgen bij het stellen van grenzen en kaders helpt het om heldere taal te gebruiken. We gebruiken vaak “twijfeltaal” zoals “eigenlijk, misschien, liever niet, soms, in principe”. Wat helpt is duidelijk te zijn en zinnen te gebruiken als “dat gaan we niet meer doen” of “ik verwacht van jullie ander gedrag”.  Wat ik van haar hoor is dat ze vaak een vraag stelt als ze wil begrenzen. Niet doen! Een vraag laat ruimte. En die wil je niet geven als je patronen wilt doorbreken. Dus stel een grens en geen vraag. Het stellen van een grens geeft een duidelijk kader. Binnen dat kader kun je samen met het team kijken hoe het anders kan.  

Twijfeltaal werkt op onbewust niveau door. En laat ruimte voor discussie, onduidelijkheid en vrijblijvendheid binnen de samenwerking. Stevige taal vraagt lef, en laat zien dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw boodschap en de consequenties daarvan. Het uitspreken wat je van ieder verwacht en het neerzetten van heldere normen vergroot de kans dat de ontvanger, de mensen in je team hun verantwoordelijkheid nemen. En levert een bijdrage aan het doorbreken van patronen.