Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is de quote die meerdere malen in me opkomt als ik in gesprek ben met verschillende medewerkers en leidinggevenden deze dag. Bijzonder is dat er een een rode draad is in deze gesprekken.

De rode draad is dat ze zich onvoldoende gehoord en gezien hebben gevoeld. Ze voelen zich onvoldoende serieus genomen.  

Ik stel hen de vraag wat ze gemist hebben.

Wat er uit komt is dat ze de verbinding missen, dat de ander hen niet begrijpt omdat er geen contact is van mens tot mens. Er aannames zijn, die niet gecheckt worden door een vraag te stellen.  Alles gaat over de mail, er is weinig persoonlijk contact. Er wordt niet echt geluisterd. Ze missen het dat hun leidinggevende toe kan geven dat het anders had gekund, hen niet serieus genomen heeft, niet goed gehandeld heeft. Ze hebben behoefte aan het gesprek, de ontmoeting, de erkenning en de waardering.    

Vertrouwen heeft te maken met verbinding, dat gaat hand in hand. Verbinding met jezelf en met de ander. Vertrouwen is de kern van de relatie met de ander. Kun jij op jezelf vertrouwen en kan de ander op jou vertrouwen?

Hoe laat je dat zien als leidinggevende? Heb je de intentie om het beste uit de gezamenlijkheid te halen? Durf je je ook kwetsbaar op te stellen? Te zeggen dat je het niet goed gezien of gedaan hebt? Want dat is wat helpt in het scheppen en behouden van de verbinding en het vertrouwen.

Het helpt dat je echt contact maakt, niet alleen via online afspraken, mail maar ook er daadwerkelijk zijn, de deur open zetten, letterlijk en figuurlijk.  Soms is simpelweg de telefoon pakken in plaats van in de mail klimmen al voldoende. Er even naast je volle agenda ook ruimte hebben voor het individu. In dat contact ontmoet je werkelijk de ander, kan zij of hij je makkelijker zeggen wat er speelt. Op deze manier werk je samen aan verbinding en vertrouwen.

We hebben allemaal vertrouwen nodig in elkaar om samen te slagen en gestelde doelen te halen. Dan kun je elkaar zien en manifesteren. In de verbinding en in het vinden van elkaar vanuit de wederzijds intenties vind je elkaar weer en herstel je het vertrouwen. Daar is contact voor nodig. En dat je naar elkaar luistert, zonder oordeel, vanuit nieuwsgierigheid naar wat de ander drijft. Zo ontdek je de gezamenlijke waarden.

Als je als leider hier het goede voorbeeld in geeft, het gesprek aangaat, ben je in staat de ander weer te zien. En kunnen ze jou zien. Dan kun je ondersteunen in ontwikkeling en groei, verbinding en vertrouwen. Dit doe je door te luisteren, je kwetsbaar op te stellen, te zeggen dat je het niet goed gedaan of gezien hebt, fouten te erkennen en te vragen wat de ander hierin nodig heeft. Dan kun je vanuit de gedeelde waarden, vertrouwen in elkaar, afspraken maken hoe je wilt samenwerken, vinden mensen hun werkplezier weer terug.

Het zijn soms de schijnbare kleine dingen die een geweldig resultaat hebben!