In een eerder blog schreef ik over je doelen halen door mensen te beïnvloeden.

Hierbij geef ik graag 3 concrete tips om je invloed als manager op je team en binnen de organisatie te vergroten. Wat mij altijd helpt om scherp te blijven, zijn de drie “V’s” te gebruiken:

  1. Verbinding. Je kunt het niet alleen. Je vergroot je invloed door je te omringen met mensen en teams die geloven in wat jij gelooft. Die passen bij jouw kernwaardes, visie en dat wat jou drijft. Je verbindt mensen met elkaar die voor hetzelfde doel gaan, elkaar aanvullen. Op die manier versterk je elkaar en maak je gebruik van ieders kwaliteiten. Verbinding maken doe je door je medewerkers te laten zien dat je ze waardeert, dat je er bent en dat je oprecht naar hen kan luisteren. Je geeft feedback en waardering. Daarmee creëer je een gevoel van verbondenheid. Creëren doe je met lef en durf. En daarbij durf je ook jezelf kwetsbaar op te stellen.
  2. Voorbeeld zijn voor je medewerkers. Dat je laat zien waar je voor staat en waar je voor gaat, en daar naar handelt. Je blijft de doelen voor ogen houden en bewaakt die, ook wanneer de acties die op een dag nodig zijn leidend dreigen te zijn. Dit doe je door congruent te zijn en je te houden aan de afspraken die je samen hebt gemaakt. Zorg dat je in je agenda ruimte plant waarin je tijd hebt voor de medewerkers. Je “leeft” dat waarin je gelooft en geeft ruimte aan de ander. Je zorgt dat je een gemeenschappelijke taal spreekt en gezamenlijke doelen hebt waar je naar toe wilt zodat iedereen zich thuis voelt.
  3. Vertrouwen geven aan je medewerkers en ze de ruimte geven om hun kwaliteiten, expertise en ideeën in te zetten. Medewerkers het gevoel te geven erbij te horen door aandacht te hebben voor dat wat voor hen belangrijk is. Daarmee creëer je betrokkenheid. Samenwerken dus vanuit respect voor ieders authenticiteit en talent.