Je rol als manager vraagt erom dat je invloed hebt. Het hebben van voldoende invloed als manager heeft een positief effect hebt op het behalen van de doelen, op de samenwerking in je team en op de resultaten die je wilt halen. Je mate van invloed is bepalend om de koers – die jij hebt uitgezet – tot een succes te maken.

Ik herken dit ook bij mezelf. Als ik voldoende invloed heb binnen een organisatie kan ik met de teams waarmee ik samenwerk duurzame resultaten behalen op de manier zoals ik dat graag wil. Als ik te weinig invloed heb, heeft dat ook zijn uitwerking op het resultaat.

Dit zie ik ook bij mijn klanten; ze ervaren ruimte om nieuwe perspectieven te onderzoeken en te kunnen creëren wanneer ze meer invloed en regelruimte hebben om hun (persoonlijk) leiderschap vorm te geven. Daarmee ervaren ze meer ruimte en autonomie. Dat geeft hen weer meer plezier en energie in hun werk en daardoor halen ze duurzame resultaten.

Toch vinden we dat niet altijd makkelijk. Ook al hebben we de ruimte, invloed nemen en anderen beïnvloeden kan lastig zijn. We zijn ons niet altijd bewust van de impact die we daarmee hebben op het al dan niet behalen van de doelen. Hoe komt dat?

Dat komt omdat we beïnvloeden vaak zien als iets positiefs. De scheidslijn tussen beïnvloeden en manipuleren is in onze beleving echter maar dun. We zijn bang zijn dat het beïnvloeden overgaat in manipuleren. En manipuleren labelen we negatief. Manipuleren willen we vermijden waardoor we niet altijd de invloed pakken die nodig is om succesvol te zijn.

Wat helpt is te voelen dat het grote verschil in de intentie zit. De intentie bij beïnvloeding is een positieve intentie. Je beïnvloedt het gedrag van mensen positief om je organisatie succesvol te laten zijn.  Jij en je medewerkers worden er allebei beter van door dit met respect en op een gelijkwaardige manier te doen. Je moedigt aan, benadrukt het positieve en lost blokkades samen met hen op. Daarmee laat je je medewerkers persoonlijk en professioneel groeien naar hun doelen en werkelijke behoeften. Denken en handelen in win- win en niet in win-verlies.