Veerkracht is niets ongewoons. Iedereen heeft veerkracht in zich. Het verbeteren van je veerkracht begint ermee dat je zelfkennis hebt. Als je jezelf kent, weet je wat je kwaliteiten en valkuilen zijn, tegen welke problemen je aanloopt en op welke momenten je het even niet meer weet.

Als je inzicht hebt in je sterke en in je zwakke kanten, kun je toekomstige tegenvallers zelfbewuster en beter het hoofd bieden. 

Hoe kun je je persoonlijke veerkracht verbeteren?

  • Evalueer eerdere ervaringen met kritieke gebeurtenissen. Hoeveel mislukkingen, tegenslagen of andere moeilijkheden heb je al goed doorstaan? Denk eens terug aan een lastige situatie die je tot een goed einde hebt gebracht. Hoe heb je dit gedaan? Welke stimulerende denkwijzen en vaardigheden heb je toegepast? Wie gaven je steun? Hoe kunnen deze ervaringen je helpen bij het overwinnen van komende crises?
  • Word je bewust van wat (constante) verandering, onduidelijkheid, weerstand en/of onzekerheid met je doet. Wat gebeurt er in jouw hoofd als je geconfronteerd wordt met een lastige en vervelende situatie? Welke niet-helpende gedachten heb je dan? Welk ineffectief gedrag vertoon je? Als je weet wat je precies denkt en doet, kun je dit gedrag in een volgende situatie herkennen en er beter mee omgaan. 
  • Zorg voor een sterk sociaal vangnet. Goede ondersteuning vanuit zowel je zakelijke als je persoonlijke kring helpen je ook crises te overwinnen. Hoe staat het met jouw sociale vangnet? Bij wie kun jij terecht als je een luisterend oor of een klankbord nodig hebt?

Je veerkracht verbeteren is niet iets wat je in een dagje doet. Het is een proces dat gekenmerkt wordt door vallen en opstaan.