Op je werk word je iedere dag geconfronteerd met uitdagingen, veranderingen, tegenslagen en stress: Je medewerker vertelt dat zij een andere baan heeft terwijl je net het zomerrooster rond hebt. Je krijgt onverwacht kritiek op iets waarvan je dacht dat je het goed had gedaan. Je hebt je team op orde en dan wordt er iemand ziek of is zwanger.

Heel vaak zie je dit als uitdaging maar soms is het teveel. Je bent uit het veld geslagen, je ziet het even niet meer zitten.

Mensen reageren verschillend als hen iets overkomt, afhankelijk van de omstandigheden, of hoe je je voelt op dat moment.

Dit gebeurde ook met Petra, ze kwam bij mij omdat het allemaal teveel was. Ze was altijd veerkrachtig geweest, maar nu lukte dat niet meer. Er speelde veel op het werk. Er was een klacht van een cliënt die haar erg raakte. Daarnaast waren er ook privé een aantal dingen die niet lekker liepen.

Gevoelens van machteloosheid en stress namen de overhand, omdat ze het idee had dat dat ze tekortschoot. Ze werd passief, depressief en bedroefd. Ze begon te klagen en te mopperen op iedereen om zich heen. Ze was de weg kwijt en in de war.

“Eerder was ik altijd veerkrachtig”, verzuchtte ze. “Ik vertoonde altijd effectief gedrag wanneer ik met tegenslagen en veranderingen te maken had. Ik accepteerde de omstandigheden en bedacht oplossingen voor datgene wat ik wel kon beïnvloeden. Ik haalde kracht uit mezelf en mijn omgeving. Nu lukt me dat niet meer”.

Het wil niet zeggen dat veerkrachtige mensen nooit gevoelens van wanhoop of teleurstelling hebben. Veerkrachtige mensen hebben deze gevoelens net zo goed. Deze gevoelens maken deel uit van je proces en zullen tijdelijk zijn.

Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Als er iets naars of verdrietigs gebeurt, kun je je knap beroerd voelen. Dat is normaal.

Sterker nog: het voelen en accepteren van je emoties is het begin van een veerkrachtige reactie. Na verloop van tijd keer je vanuit die stress of dat verdriet, beetje bij beetje, weer terug naar je gewone zelf. Of misschien zelfs naar je betere zelf.

Emotionele veerkracht is je vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en stress. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: ‘terug of op te veren’. Veerkrachtig zijn is een waardevolle eigenschap, want het helpt je om proactief te zijn in veranderende omstandigheden en om succesvol de regie in jouw werk, loopbaan en leven te houden.

Moed is durven vallen en ook weer opstaan.

Met veerkracht zorg je dat je er, wat er ook gebeurt, weer bovenop komt. Soms zelfs sterker of wijzer dan voorheen. Maar gun jezelf de tijd om terug te veren. Dat maakt veerkracht ook iets anders dan altijd maar sterk zijn. Dan verander je niet. Juist het doorvoelen van de emoties en ze accepteren, is de voorwaarde voor groei.

Volgende week tips voor meer veerkracht.