Werkgeluk is een hot topic; iedereen heeft het erover en ik denk dat steeds meer organisaties en leidinggevenden het belang van werkgeluk inzien en er naar gaan handelen. Gelukkige medewerkers zijn productiever en loyaler.

Ben je er ook mee bezig? Ben jij ook hard aan het werk om ervoor te zorgen dat je medewerkers plezier beleven in hun werk? Dan ben je je er ook bewust van dat je als leidinggevende hier een grote rol in speelt én een voorbeeldfunctie hebt.

Je zal zeer waarschijnlijk ook merken dat de medewerkers de verantwoordelijkheid voor hun werkgeluk soms neerleggen bij jou of bij de organisatie.

Ik vind dat werkgeluk iets is waar de medewerker zelf ook een grote verantwoordelijkheid in heeft.

Als we het hebben over werkgeluk komen medewerkers vaak aan met allerlei redenen waarom dat bij jullie organisatie niet kan. Zijn die redenen steekhoudend? Maakt het daadwerkelijk verschil in welke organisatie je werkt?

Misschien tot bepaalde hoogte, maar we hebben allemaal invloed en kunnen allemaal dingen veranderen. Gelukkig zijn in je werk is ook je eigen verantwoordelijkheid. Al kun je het als werkgever ook net zo hard weer verpesten.

Werkgeluk is voor mij een gedeelde verantwoordelijkheid.

Werkgeluk is niet voor iedereen gelijk. Iedereen ervaart zijn werkgeluk anders. Bij mij zit dat heel erg in vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid geven aan medewerkers. Zingeving en autonomie is erg belangrijk. Daarnaast heeft iedere individuele medewerker andere dingen nodig. Het is belangrijk dat je daar oog voor hebt als leidinggevende.

Hoe ga je om met individuele wensen? Het vertrouwen en vrijheid is de basis. Geef medewerkers keuzevrijheid in dat wat je aanbiedt om werkplezier te vergroten. Bied dingen aan en de medewerker bepaalt wat hij of zij leuk vindt of bij wil zijn of aan mee wil doen. Het ligt aan de cultuur van de organisatie wat je aanbiedt.

Wat verpest werkgeluk? De grootste verpester is angst. Dat zit hem in angst voor je leidinggevende, angst voor veranderingen, angst voor je baan verliezen. Noem maar op. Er is geen vertrouwen, geen vertrouwen in jezelf en in je leidinggevende.

Dit kun je bij je medewerkers voorkomen door open, eerlijk en transparant te zijn. Ook in slecht nieuws boodschappen.

Neem je medewerkers mee in de veranderingen. Schets het kader en wees daar duidelijk in en maak vervolgens samen het plan.

Angst komt vaak voor uit onduidelijkheid of onzekerheid. Door open met elkaar te praten, te blijven herhalen, kan je de angst van medewerkers reduceren. Dus maak alles inzichtelijk voor iedereen, dat geeft veel duidelijkheid en zorgt ervoor dat iedereen weet waar zij/hij aan toe is. En maak ook stappen in het proces. Vermijdt de uitdagingen niet en stel niet uit.

Wat is voor mij werkgeluk? Ik ben gelukkig in mijn werk als ik autonomie ervaar. Dat ik verantwoordelijkheid krijg en daarin keuzes kan maken hoe ik de opdracht tot een goede uitkomst kan brengen. Dat ik vertrouw en vertrouwd wordt. Eigen regie is belangrijk. En ook verbinding ervaren met de mensen met wie ik werk. We doen het samen! Oprechte interesse in elkaar. Eerlijkheid en integriteit. Als ik mezelf kan zijn en kan werken vanuit wie ik ben.

En ik ben gelukkig als de mensen in mijn team kunnen doen waar ze goed in zijn, mij vertellen en laten zien dat zij gelukkig zijn in hun werk. Dat maakt voor mij in ieder geval dat ik werkgeluk ervaar!