Het aantal stress en burn-out klachten onder medewerkers in de zorg blijft stijgen. Het antwoord hierop is volgens mij vitaliteit: zorgen dat wat je doet, wat je wilt en wat je vindt op een lijn staan. Je bent zelf het vertrekpunt en weet of je in de goede rol zit in de juiste omgeving.

Als je weet dat je als leidinggevende een voorbeeld bent dan herken je jezelf vast wel in de deze vijf punten! En anders weet je waar nog wat te halen valt 😉

Vitaliteit begint bij jou als leidinggevende

Ben je je er van bewust dat jij het voorbeeld bent voor je organisatie en voor je teams? Stimuleer je gezond gedrag van je medewerkers?

Dan herken je jezelf er waarschijnlijk ook in dat je hierover het gesprek aangaat met je medewerkers. Enorm waardevol. Dan praat je over hoe ze een goede balans houden in werk en privé, wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Je bent enorm belangrijk als leidinggevende als het gaat om het bewustmaken van je medewerkers in hoe zij zelf kunnen zorgen voor hun vitaliteit en gezondheid. En je bent ook een voorbeeld, vergeet dat niet!

Dus wat doe jij om het goede voorbeeld te geven? Een vitaal leider is zich bewust van haar/ zijn verantwoordelijkheid en stimuleert gezond gedrag op en buiten de werkvloer.

Je voelt je verantwoordelijk voor de vitaliteit van je team en je bent je bewust van je voorbeeldrol. Je durft jezelf ook een spiegel voor te houden. Je laat zien hoe jij omgaat met stress en werkdruk en kan ook vertellen hoe het met jou gaat, waar jij tegenaan loopt. Je neemt de tijd om naar jezelf te kijken. Welk gedrag je laat zien. Hoe heb jij je werk ingedeeld? Wat doe jijzelf gedurende de dag? Wat eet je? Hoeveel slaap je? Je hebt pauzes gedurende de dag en je stimuleert bewegen door tijdens een overleg met je medewerker naar buiten te gaan en te wandelen.

Je weet dat als je jezelf kent, je naar je team kan kijken. Je weet dat als je een vitaal leider wilt zijn dat je ook zorgt voor jezelf en vandaaruit kan zorgen voor de medewerkers die aan je zijn toevertrouwd, dat ze binnen de organisatie en hun werk tot hun recht komen. Waar ze hun voldoening uit halen, wat hun talenten zijn. Wat het team nodig heeft en hoe je ze daarin kan ondersteunen. Je ontdekt de energiebronnen van je team. Je brengt de energiegevers in kaart. Je past je gedrag aan aan dat wat je team nodig heeft.

Over twee weken de overige 4 punten.