“You are killing yourself for a job that would replace you within a week if you dropped dead… Take care of yourself”

Ik werkte voor een organisatie waarin het normaal was om extra te werken. Voor 26 uur salaris moest ik 24/7 beschikbaar zijn. Ik herinner me nog de dag dat ik aangaf dat dit niet langer zo kon, dat ik dit niet meer wilde. Het was alsof het nooit genoeg was wat ik gaf aan de organisatie, een rupsje nooitgenoeg.

Organisaties die jouw werk-leven balans niet belangrijk vinden zijn het niet waard om voor te werken.

Je werkgever verdient dat je elke dag het beste werk levert, maar je bent je werkgever niet verplicht om je

  1. persoonlijk leven,
  2. je gezondheid en
  3. je waardes

te geven.

In mijn werk hoor ik medewerkers en managers vaak zeggen dat hun werk hun leven is. Wat gebeurt er dan wanneer je je baan verliest of met pensioen gaat? Je werk is niet je leven. Het geeft zin aan het leven van je leven, het is onderdeel van je leven. Laat je werk nooit je eigenwaarde of je geluk bepalen. Om werkelijk succesvol te zijn is het nodig dat we grenzen stellen in ons leven.

Er zijn managers die medewerkers zien als “tools” i.p.v. mensen. Hun doel is om steeds meer productiviteit uit mensen te halen i.p.v. hen te stimuleren te groeien en zich te ontwikkelen. Als je werkt in een omgeving waarin je talenten worden gewaardeerd kan dat.

Misschien zou je de medewerkers meer als familie moeten benaderen. Daar bedoel ik mee dat je ze moet steunen, vertrouwen, respect voor ze hebben. Dat je hen waardeert en je goed voor ze zorgt.

Als je je medewerkers steunt, zorg je voor een gezonde werkomgeving en faciliteer je hen zodat ze op hun best kunnen presteren. Als je goed bent voor de medewerkers dan zijn zij goed voor je klanten.

Als je medewerkers vertrouwt dan ben je niet met “micromanagement” bezig.

Als je je medewerkers met respect behandelt wil je niet steeds meer van hun persoonlijke tijd eisen door altijd en steeds meer en vaker te komen werken wanneer ze eigenlijk vrij zijn.

 Als je medewerkers waardeert, geef je hen complimenten over hun waardevolle bijdragen en hun werk.

Als je zorgt voor je medewerkers heb je interesse in hun welbevinden en persoonlijke ontwikkeling.

Als je niet loyaal bent aan je medewerkers, waarom zouden ze dan loyaal zijn aan jou? Loyaliteit is tweerichtingsverkeer. Als je de medewerker bij problemen afrekent i.p.v. ze de kans te geven om daarvan te leren krijg je nooit hun loyaliteit.

Er zijn organisaties die bekend zijn als beste of goede werkgever. Dit zijn organisaties die goed voor hun medewerkers zorgen. Ze investeren in hun medewerkers.

 Als je tegen de maandag opziet en uitkijkt naar de vrijdag, dan klopt er iets niet. Als je elke dag om 6 uur naar je werk vertrekt om 22 uur thuiskomt en weekenden werkt dan ben je niet meer aan het werk, dan ben je aan het verdrinken. Als je werk het belangrijkste is en je geen tijd meer hebt voor familie, dan heb je een probleem. Als je werkgever dat van je vraagt en jij stelt geen grenzen word je gezondheid bedreigt door stress op of door je werk. Misschien wordt het tijd voor een nieuwe start. Op zoek naar die beste werkgever die goed voor jou als medewerker zorgt?

Ik coachte een manager die non-stop aan het werk was. Altijd “aan” stond en zelden vakantie nam. Stelde geen grenzen, geen tijd voor relaties en gezin. Ze luisterde stelselmatig niet naar haar lijf, haar eigen behoeftes, nam geen tijd nam voor ontspanning. Uiteindelijk werd ze gediagnosticeerd met kanker… Ons lijf is geen machine, je kunt niet 24/7 doorgaan. Als je geen gas terugneemt komt uiteindelijk de man met de hamer langs en word je gedwongen gas terug te nemen. Neem je gezondheid en emotioneel welbevinden serieus, geen enkel succes of geld kan dit goedmaken toch?

Het geheim is, of de waarheid is dat geen enkele organisatie voor je zorgt als jij niet eerst voor jezelf gaat zorgen. Je zult een gezonde balans in je werk en in andere aspecten in je leven moeten hebben. Je zult je eigen regie over je eigen leven moeten nemen. Zorg dat je in een organisatie werkt waar je harde werken wordt gewaardeerd en waar je loyaliteit wordt gerespecteerd. Het leven is te kort en te waardevol om te blijven in een omgeving waar je dit niet ontmoet!

Wil jij (weer) met volle energie op maandag naar je werk gaan? Neem dan contact met mij op. Samen kijken we dan hoe jij dat kan bereiken. Je kunt me bellen of appen op 06 2006 1005. Of mailen op info@werkenmetemmy.nl.